Mechanizm ten umożliwia automatyczną wysyłkę poczty elektronicznej do klientów, pracowników i handlowców.

Najpopularniejsze zastosowanie ze zrealizowanymi wdrożeniami :

– klienci z przeterminowanymi należnościami otrzymują raz w tygodniu informację z listą swoich przeterminowanych faktur (przykład poniżej)

- handlowcy otrzymują listę przeterminowanych faktur swoich klientów celem windykacji

- handlowcy otrzymują raport planu wykonania swojej sprzedaży (przykład poniżej)

- szef firmy otrzymuje raport o transakcjach poniżej założonej marży

 

Są to przykładowe zastosowania – w zależności od potrzeb informacyjnych klientów można przygotować dowolny format wiadomości ze zdefiniowaną treścią. Cały mechanizm jest darmową funkcjonalnością. Jedynymi kosztami jest koszt pracy związany z przygotowaniem i uruchomieniem rozwiązania.