Formatowanie ZK,oznacza kolorami zamówienia od klientów w oparciu o stan magazynowy zamówieniaNa czerwono zamówienia bez stanu, na zielono z pełnym stanem, na pomarańcz towary z częściowym stanem (część towarów ma stan cześć nie ma stanu niezbędnego do realizacji) Rozwiązanie wykorzystuje mechanizm formatowania warunkowego. Koszt rozwiązania wraz z wdrożeniem 300 zł netto.

Formatowanie dokumentów - formatowanie pozwala na filtrowanie dokumentów wystawionych przez zalogowanego operatora. Operator po zalogowaniu widzi wyłącznie swoje dokumenty.  Koszt rozwiązania wraz z wdrożeniem 300 zł netto.

Formatowanie ZK (płatności) - formatowanie pozwala na oznaczanie na kolor ZK klientów, którzy nie spełniają minimalnych warunków ubezpieczyciela płatności. Koszt rozwiązania wraz z wdrożeniem 300 zł netto.