Blokada zatwierdzenia dokumentu dla pozycji z niską marżą. Poziom marż ustalany indywidualnie wg np.grup towarowych. Dla wybranego personelu trigger pozwala zatwierdzić dokument. Cena rozwiązania wraz z wdrożeniem 300 zł netto.

Blokada zatwierdzenia dokumentu sprzedaży z VAT odwróconym dla kontrahenta bez VAT czynny.  Cena rozwiązania wraz z wdrożeniem 300 zł netto.

Blokada zatwierdzenia dokumentu korekty sprzedaży dla wybranych grup towarowych. Cena rozwiązania wraz z wdrożeniem 300 zł netto.

Blokada zatwierdzenia dokumentu dla pozycji z ceną inna niż katalogowa.  Cena rozwiązania wraz z wdrożeniem 300 zł netto.

Blokada zatwierdzenia dokumentu dla kontrahentów, którzy posiadali w ostatnich 360 dniach przeterminowaną płatność powyżej 30 dni . Cena rozwiązania wraz z wdrożeniem 300 zł netto.

Blokada zatwierdzenia dokumentu z kategorią niezgodną dla wybranego magazynu. Cena rozwiązania wraz z wdrożeniem 300 zł netto.

Blokada zmiany cen dla wybranych operatorów przy jednoczesnej możliwości używania kalkulacji cen.  Cena rozwiązania wraz z wdrożeniem 300 zł netto.

Dodanie flagi dla dokumentu Zamówienia od klienta jeżeli klient posiada przeterminowane należności. Cena rozwiązania wraz z wdrożeniem 300 zł netto.