Zestawienie COM dane dla ist@t

Zestawienie COM pozwalające utworzyć plik CSV zawierający dane sprzedaży  transakcji WDT. Utworzony plik można zaimportować w programie  Ministerstwa Finansów do generowania zgłoszeń INTRASTAT  w postaci elektronicznej (ist@t).

GT Archiwizator faktur

W związku z liberalizacją prawa związanego z przechowywaniem kopii dokumentów handlowych – przygotowałem rozwiązanie pozwalające na automatyczny zapis kopii wszystkich dokumentów z okresu do plików PDF.

Narzędzie pozwala na rezygnację z drukowania i przechowywania kopii papierowych dokumentów w archiwach i zastąpienie ich elektronicznymi wersjami.

Wygenerowanie elektronicznych kopii dokumentów może odbyć się po skończonym okresie handlowym np. 25 dnia  każdego następnego miesiąca (po złożeniu deklaracji JPK VAT.

Samo narzędzie umożliwia archiwizowanie wszystkich typów dokumentów jakie są w Subiekt GT. Narzędzie wymaga licencji na sferę.

Warto przeczytać:

https://www.edison.pl/serwis-informacyjny/36-regulacje-i-e-faktury/185-papierowe-faktury-mozna-przechowywac-w-wersji-elektronicznej

Noty odsetkowe, noty obciążeniowe dla Subiekt GT

W związku z ograniczonymi możliwościami w Subiekt GT w obszarze generowania not odsetkowych oraz not obciążeniowych przygotowałem rozwiązanie umożliwiające tworzenie tych dokumentów w rozszerzonym modelu.

Program umożliwia

- zdefiniowanie nieorganicznej liczby własnych słowników odsetek

- dla każdego ze słowników możemy zdefiniować własny okres obowiązywania wraz ze stopą

- przeliczanie bieżących należności wg wskazanego słownika odsetek

- zapisywanie not odsetkowych

- wydruk noty odsetkowej wg własnych standardów

- naliczanie noty obciążeniowej również wg waluty obcej wraz z ustalonym kursem

- zapisanie noty obciążeniowej

- wydruk noty obciążeniowej wg własnych standardów

 

Program jest rozszerzalny i może być dostoswany do indywidualnych potrzeb.

Program nie wymaga sfery.

Masowa zmiana skutku magazynowego

Program umożliwia masową zmianę skutków magazynowych dla wybranych dokumentów z zadanego okresu.  

Subiekt GT współpraca z EDI

Kompleksowe rozwiązanie do wymiany informacji pomiędzy systemem EDI oraz Insert GT przy współpracy z dostawcami jak i odbiorcami. Rozwiązanie zostało uruchomione z takimi sieciami jak : LEROY MERLIN, CASTORAMA, Grupa Zakupowa El-Sigma,Selgros,Stokrotka,Tesco,CARREFOUR,Eurocash,DINO oraz  Biedronka. Rozwiązanie jest w pełni automatyczne i autonomiczne.
Budowa rozwiązania jest bardzo elastyczna i pozwala na szeroką konfigurację spełniając dowolne wymagania odbiorcy.

Obsłużone komunikaty to :

1. Faktura sprzedaży (FS) specyfikacja Faktura XML (INVOICE) 2. Faktura zakupu (FZ) wraz z dokumentami magazynowymi (PZ, PZv) oraz korektą (KFZ) - specyfikacja Faktura XML (INVOICE) 3. Zamówienie od klienta (ZK) - specyfikacja Zamówienie XML (ORDER) 4. Zamówienie do dostawcy (ZD) - specyfikacja Zamówienie XML (ORDER) 5. Awizo dostawy

 wRozwiązanie współpracuje z takimi operatorami jak COMARCH, EDISON, Infinite.

Konwerter dokumentów 

Zakończyłem pracę na narzędziem umożliwiającym konwertowanie dokumentów w Subiekt GT.

Narzędzie pozwala na tworzenie dokumentu z innego dokumentu.

W życiu gospodarczym bardzo często pojawia się konieczność utworzenia FS z MM lub RW z FZ.

W moim programie można utworzyć dowolny typ dokumentu z dowolnego typu dokumentu.

Program ma na celu automatyzację pracy operatora. Program wymaga sfery.

Export stanów towarów kartotek towarowych do plików CSV,XML

Robot do automatycznego eksportowania stanów magazynowych, kartotek towarowych oraz innych metadanych do innych systemów informatycznych. Program w określonym interwale czasowym zdefiniowanym w harmonogramie Windows przygotowuje i zapisuje pliki CSV XML do zdefiniowanego folderu

Generator ZD - wsparcie działu zakupów

Program ma funkcjonalność tworzenia zamówienia do dostawcy  w oparciu o dane:  stany magazynu oraz sprzedaży za dany okres.

Ilość zamawiana wyliczana przez program może być skorygowana przez pracownika. Finałem działania programu jest utworzenie dokumentu w systemie Subiekt GT.

Program jest rozszerzalny w sposób określony przez potrzeby wskazane przez użytkownika.

Celem programu jest ułatwienie pracownikom/właścicielom ustalanie zamawianych ilości i ich optymalizacja np. przez blokadę możliwości zamówienia zbyt dużych ilości.

Hurtowy import zdjęć towarów oprogramowanie do automatycznego,  hurtowego importu zdjęć towarów z  lokalnego dysku twardego do systemu Insert GT.  Cena rozwiązania wraz z wdrożeniem 250 zł netto.

Hurtowy eksport zdjęć towarów oprogramowanie do automatycznego,  hurtowego eksportu zdjęć towarów z systemu Insert GT do plików graficznych na lokalny dysk twardy.  Cena rozwiązania wraz z wdrożeniem 250 zł netto.

Faktury Cykliczne  oprogramowanie do automatycznego generowania faktur sprzedaży (np raz na miesiąc) ze zdefiniowanymi pozycjami dla wybranych kontrahentów. Konfiguracja pozycji oraz ich cen z wykorzystaniem pól własnych lub tabel zewnętrznych. Cena rozwiązania wraz z wdrożeniem 1000 zł netto.

ECOD/EDI Import PZ GT - program do importu dokumentów w formacie ECOD/EDI do Subiekta GT. Program z dokumentu faktury XML tworzy dokument PZ lub FZ. Program zaczytuje ilość, cenę, dokument obcy - relacja pozycji dokumentu tworzona może być na podstawie kodu EAN lub pola własnego. Cena rozwiązania wraz z wdrożeniem  1000 zł netto.

Dekompletacja GT - program do tworzenia rozbiórek/dekompletacji w systemie Subiekt GT. Program pomaga utworzyć parę dokumentów RW i PW - RW na pozycje de-kompletowaną i PW na części z dekompletacji.  Cena rozwiązania wraz z wdrożeniem 500 zł netto.

Import. dokumentów GT - program do przenoszenia dokumentów pomiędzy bazami różnych podmiotów. Umożliwia kopiowanie całej zawartości dokumentu z bazy do bazy. 

Export. dokumentów GT - program do przenoszenia dokumentów pomiędzy bazami różnych podmiotów. Umożliwia wystawienie  całej zawartości dokumentu z bazy do bazy.    

Synchronizator Gratyfikant GT - Portal HR, oprogramowanie do importowania absencji z portalu internetowego HR do Gratyfikant GT. Dodatkową funkcjonalnością program jest raportowanie stanu urlopów pracowników.