Zestawienie towarów zalegających

Jednym z podstawowych problemów posiadania własnego magazynu to towary zalegające. Duża grupa produktów zachowuje swoje właściwości przez ściśle określony czas. Po jego przekroczeniu, przeterminowane towary muszą zostać wycofane z obiegu mogą też utracić wartość technologiczną. Należą do nich m.in. produkty spożywcze, kosmetyki, leki, komputery etc. Jeżeli w magazynie jest wiele pozycji wymagających kontroli dat ważności, a brakuje procedur i technologii, które wspierają taką kontrolę, to wyeliminowanie strat spowodowanych utratą terminu ważności będzie praktycznie niemożliwe.

 

Przygotowałem zestawienie, które można wykorzystać jako informację zarządczą – wskaźnik, do oceny posiadanych zapasów magazynowych. Zestawienie prezentuje zapas w rozbiciu na zakresy zalegania. Domyślnie zakresu są ustawione na 30,60,90,180,360 >360 dni od daty zakupu.

Operator ma możliwość ustawienia własnych zakresów wg swoich potrzeb. Finalnie zestawienie stanowi obraz wartości zapasów magazynowych co dla wielu branż jest ważną oceną kondycji procesów zakupowych i magazynowych.

Marża na dostawcach

Raport prezentujący marże uzyskane na poszczególnych dostawcach. Koszt zestawienia 100 zł netto.

Stany minimalne wg dostawców.

Raport stanów minimalnych wg dostawców. Koszt zestawienia 100 zł netto.

Maraża z dodatkowym kosztem

Zestawienie sprzedaży z wyliczeniem zysku uwzględniającego dodatkowe koszty dostawy zapisanw w polu własnym faktury zakupu. Cena zestawienia 200 zł netto.

Prowizja handlowców

Zestawienie prowizji handlowców wyliczonej jako procent od sprzedaży indywidualny dla grup towarowych, dostawców. Cena zestawienia 200 zł netto.

Raport stanu ze stanem minimalnym

Raport stanu magazynowego wraz z indywidualnym określeniem stanu minimalnego, ceną kartotekową, ostatnią ceną zakupu. Cena zestawienia 100 zł netto.

Zestawienie realizacji ZD (umów kontraktacyjnych)

Zestawienie realizacji ZD (umów kontraktacyjnych) - zestawienie pozwala na raport realizacji zamówień zakupu bez konieczności relacji dokumentu zakupu z dokumentem zamówienia

Zestawienie realizacji ZK z uwzględnieniem zamówień różnicowych

Zestawienie realizacji ZK z uwzględnieniem zamówień różnicowych, zestawienie pozwala zaprezentować raport realizacji
pierwotnego zamówienia bez wzgledu na ilość zamówień różnicowych jaka powstała z pierwotnego zamówienia.

Zestawienie SALDO opakowań

Zestawienie prezentuje BO opakowań z podmiotem, ruch w zadanym okresie oraz liczbę opakowań do zwrotu lub w nadwyżce.
Zestawienie przydatne dla podmiotów z kontrolą ruchu opakowań kaucyjnych.

Remanent na dzień - kilka magazynów

Zestawienie prezentujące remanent na dzień prezentujące stan z kilku magazynów obok siebie w osobnych kolumnach.